Nasi klienci o LimeBook

''Dzięki aplikacji LimeBook skróciliśmy czas przeznaczony przez naszych pracowników w proces wystawiania pozwoleń na pracę o  30%. Przy naszej skali, ponad 330 dokumentów miesięcznie, to ogromna oszczędność.''
Sabina Matysiak, Specjalista ds BHP, Vesuvius
''Mobilność LimeBook umożliwia nam wystawianie i kontrolowanie pozwoleń na pracę w  miejscu ich wykonywania za pomocą smartfonów, tabletów i laptopów.''
Przemysław Skuba, Senior H&S & Fire Protection Specialist, Vesuvius
''Na przeszkolenie każdej osoby lub grupy osób potrzebowaliśmy 15  minut. Dzięki LimeBook zredukowaliśmy czas na szkolenia naszych gości i podwykonawców do zera. Oszczędza to miesięcznie 25 godzin pracy osób zaangażowanych w proces. Dodatkowo spadło zaangażowanie opiekunów, którzy każdego miesiąca musieli dopełnić formalności dla ponad 100 odwiedzających.''
Paweł Kruk, EHS Supervisor, ZF
''Wasza aplikacja ograniczyła biurokrację. Mam pełną i  szybką informację o podwykonawcach pracujących na  terenie zakładu: gdzie wykonują pracę, oraz czy mają potrzebne szkolenia.''
Przemysław Skuba, Senior H&S & Fire Protection Specialist, Vesuvius

Korzyści dla Twojej organizacji

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW PRACY. Automatyzacja procesów rejestracji szkoleń gości i kontrahentów, oraz przygotowywania dla nich pozwoleń na pracę to nawet 27% oszczędności czasu pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w proces.

PRACA ZESPOŁOWA wspomagana narzędziami LimeBook jest prosta i efektywna. Role przydzielone poszczególnym uczestnikom procesu pozwolą na dostęp tylko do tych informacji, które są im potrzebne w danym momencie.

NATYCHMIASTOWE RAPORTOWANIE jest możliwe dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi mobilnemu. Używając telefonu sporządzisz raport z dowolnego miejsca a następnie wyślesz go swoich współpracowników.

DYSTANS SPOŁECZNY I REŻIM SANITARNY są zachowane dzięki możliwości zdalnej rejestracji i szkoleń, co pozwala ograniczyć kontakt fizyczny z osobami spoza organizacji.

CZAS OD DECYZJI DO WDROŻENIA liczymy w dniach i dostarczamy w  pełni funkcjonalne narzędzia zgodne z obowiązującymi w organizacji procesami. "

ŁATWOŚĆ W DOSTOSOWANIU do standardów Państwa organizacji jest możliwa dzięki elastycznej architekturze i wsparciu technicznemu naszego zespołu. Aktualizacja na bieżąco zapewnia pełną zgodność z obowiązującym prawem.

SYSTEM POWIADOMIEŃ mailowych i SMS-owych automatycznie poinformuje pracowników o konieczności podjęcia wymaganej proceduralnie akcji, wyśle przypomnienie, a jeżeli będzie taka potrzeba, ostrzeże o niebezpieczeństwie.

DANE OSOBOWE gości, kontrahentów i pracowników przetwarzamy w zgodzie z RODO. Aplikacja LimeBook jest w pełni dostosowana do europejskich standardów prawnych.

Korzyści dla Ciebie i Twoich współpracowników

ŁAD jaki wprowadza LimeBook w procesy zarządzania gośćmi i kontrahentami sprawi, że nic Ci nie umknie, niczego nie zapomnisz i wszystkiego dopilnujesz.

AUTOMATYZACJA procesów związanych z wypełnianiem dokumentów i zarządzaniem zwolni Cię z obowiązku wykonywania powtarzających się i pochłaniających dużą ilość czasu zajęć.

MOBILNOŚĆ aplikacji sprawi, że zarejestrowanie i przeszkolenie kontrahenta, a także przygotowanie dla niego pozwolenia na  pracę będzie możliwe z każdego miejsca o każdej porze.

SYSTEMOWO PRZESZKOLENI KONTRAHENCI rzadziej podejmują ryzykowne działania - potwierdzają to badania nad związkiem bezpieczeństwa pracy a kulturą organizacyjną firmy.

© 2018-2024 Lime Access