Skontaktuj się z nami

Zapraszam do kontaktu w sprawach związanych z prezentacją systemu, korzyściami jakie Państwu przyniesie oraz planami rozwoju aplikacji.
Aleksandra Gawot
specjalista do spraw produktu
Będę Państwa opiekunem i wsparciem technicznym już od momentu wdrożenia. Kontaktujcie się ze mną w kwestiach technicznych i funkcjonalnych dotyczących aplikacji.
Paulina Dobrowolska
specjalista do spraw wsparcia użytkowników
© 2018-2024 Lime Access