LimeBook w pigułce

  1. LimeBook to aplikacja sieciowa, dostępna przez przeglądarki internetowe na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
  2. LimeBook jest elastyczna i szybka w konfiguracji. Oznacza to, że może zostać dostosowana do procesów w Twojej organizacji w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem i wewnętrznym Compliance.
  3. LimeBook wesprze Ciebie i Twoją organizację w zarządzaniu procesami. Pomoże w przekazywaniu informacji, ułatwi współpracę w zespole, dostarczy przejrzyste raporty oraz wiele innych przydatnych narzędzi. Wszystko to w ramach niewielkiego miesięcznego abonamentu.

Jakie procesy wspieramy?

rejestracja

wspomaga zarządzanie wizytami gości i kontrahentów

szkolenia

wspomaga szkolenia gości i kontrahentów

pozwolenia

wspomaga przygotowywanie pozwoleń na prace

raportowanie

wspomaga w zgłaszaniu incydentów i niezgodności

Zdalna rejestracja wizyt (awizacja) poprzez link wysłany w zaproszeniu mailowym
Funkcjonalność, która oszczędza czas i pomaga utrzymać reżim sanitarny. Za pomocą kilku kliknięć stworzysz zaproszenie, które system LimeBook wyśle do odwiedzającego tak, aby ten mógł załatwić wszelkie formalności związane z wizytą przed przyjściem do organizacji.
Powiadamianie opiekuna (host'a) o przyjściu gościa / kontrahenta
Wbudowany w aplikację system powiadomień e-mail / SMS w odpowiednim momencie powiadomi zapraszających o przyjściu gości i kontrahentów.
Generowanie listy ewakuacyjnej
Jedno kliknięcie wystarczy aby aplikacja LimeBook wygenerowała aktualną listę ewakuacyjną. Jeżeli procedury przewidują taką opcję, może ją także wysłać na wskazane adresy mailowe.
Wygodna obsługa RODO
LimeBook umożliwia wygodną dla Inspektorów danych osobowych obsługę żądań przewidzianych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Druk imiennych przepustek
LimeBook jest zintegrowana z drukarkami termicznymi powszechnie używanymi do druku etykiet i kart wizytowych. Dzięki temu odwiedzający poruszający się po terenie organizacji mogą być w prosty sposób identyfikowani przez pracowników ochrony.
Automatyzacja rejestracji dużych grup
Możliwość importu dokumentów z listą awizacyjną ułatwia rejestrację dużych grup odwiedzających. LimeBook pozwala na automatyczne odczytanie list sporządzonych w formacie EXCEL i dodanie ich do listy awizacji.
Generowanie raportów wejść i wyjść
W aplikacji LimeBook stworzysz każdy potrzebny Ci raport w czasie krótszym niż 30 sekund a jeżeli jest tak potrzeba wyeksportujesz go do pliku EXCEL.
Nieograniczony dostęp do terminala samodzielnej rejestracji danych osobowych
Terminal rejestracyjny to aplikacja, dzięki której odwiedzający mogą rejestrować swoje dane samodzielnie. Uruchomiona na kiosku, tablecie lub komputerze all-in-one odciąży pracowników ochrony i skróci czas rejestracji.
Dostęp do wszystkich funkcji systemu na urządzeniach mobilnych
Wszystkie funkcjonalności aplikacji LimeBook Księga gości są dostępne przez prosty w obsłudze interfejs mobilny dając możliwość obsługi na telefonie typu smarfon.
Możliwość zdanego szkolenia gości i kontrahentów poprzez link wysłany w zaproszeniu
Stworzenie zaproszenia i zaznaczenie właściwych szkoleń wystarczy aby gość lub kontrahent w dniu wizyty byli przeszkoleni i poinformowani o zagrożeniach. Wysłany przez system LimeBook mail z zaproszeniem będzie przekierowywał do szkolenia, z którym odwiedzający mogą zapoznać się zdalnie w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu.
Nieograniczony dostęp do terminala szkoleniowego
Terminal szkoleniowy to aplikacja, która uruchomiona na dowolnym ogólnie dostępnym urządzeniu wspiera służby BHP w przeprowadzaniu szkoleń. Odwiedzający korzystając z prostego w obsłudze interfejsu mogą zapoznać się z przygotowanymi dla nich filmami, prezentacjami, szkoleniami, testami i egzaminami.
Szkolenia dużych grup z opcją importu listy nazwisk
Prowadzenie ewidencji szkoleń dużych grup podwykonawców wiąże się z koniecznością wprowadzania długich list nazwisk. Dzięki opcji importu danych z plików EXCEL cały proces można przeprowadzić za pomocą kliku kliknięć.
Dostęp do gotowych slajdów z zakresu BHP, ochrony środowiska i utrzymania jakości
Aby ułatwić pracę służbom BHP przygotowaliśmy zestaw gotowych do użycia slajdów, z których w ciągu kilku minut można stworzyć kompletne szkolenie.
Pełna kontrola nad ważnością szkoleń
Aplikacja LimeBook automatycznie sprawdza ważność szkoleń Twoich gości i kontrahentów, a następnie powiadomi Cię o ich braku lub wygaśnięciu.
Szkolenia COVID-19
Wbudowany w aplikację LimeBook edytor umożliwia przygotowanie szkoleń i ankiet COVID-19.
Szkolenia podstawowe i opcjonalne dot. prac szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w systemie LimeBook są przypisywane do ról jakie pełnią odwiedzający. Dzięki temu możesz w łatwy sposób zarządzać szkoleniami dla gości oraz pracowników zewnętrznych wykonujących prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych.
Tworzenie własnych szkoleń, prezentacji i testów
Prosty, dostępny online edytor umożliwia tworzenie szkoleń, prezentacji i testów opartych o własne materiały graficzne, filmy oraz prezentacje PowerPoint.
Kontrolowany dostęp do aplikacji dla zewnętrznych koordynatorów prac
Organizatorom prac z firm zewnętrznych możesz udzielić ograniczonego dostępu do aplikacji LimeBook. Dzięki temu będą mogli organizować szkolenia dla swoich pracowników wykonujących pracę na rzecz Twojej organizacji.
Dostęp do wszystkich funkcji systemu na urządzeniach mobilnych
Wszystkie funkcjonalności aplikacji LimeBook Księga gości są dostępne przez prosty w obsłudze interfejs mobilny dając możliwość obsługi na telefonie typu smarfon.
Wspomaganie procesu wystawiania pozwoleń na pracę zgodnie z procedurami
LimeBook wesprze każdy proces wystawiania pozwoleń na pracę niezależnie od ilości osób biorących w nim udział i poziomów akceptacji.
Możliwość kooperacji wielu użytkowników odpowiednio do uprawnień
Każdy uczestnik procesu otrzymuje uprawnienia dające mu dostęp tylko do tych informacji, które są mu w danym momencie potrzebne. Uprawnienia dotyczą tworzenia nowych pozwoleń, przeglądania, edytowania oraz akceptowania.
Śledzenie postępu procesu w oparciu o system statusów
Status to stan w jakim aktualnie znajduje się twój dokument. Dobrze skonstruowany przepływ statusów pomoże Ci w śledzeniu postępu w realizacji wspomaganych przez aplikację LimeBook procesów.
Możliwość wysyłania powiadomień SMS/e-mail do uczestników procesu z informacją o konieczności uzupełnienia informacji, zaakceptowania/odrzucenia dokumentu itp.
LimeBook jest wyposażona w system powiadomień e-mail / SMS, który w zaplanowanym przez Ciebie momencie wyśle powiadomienie typu “call to action” do właściwego uczestnika procesu.
Umożliwienie uczestnictwa pracownikom firm zewnętrznych w procesie wystawiania dokumentów w zakresie zgodnym z ich uprawnieniami
Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz aby osoba spoza organizacji aktywnie uczestniczyła w procesie wystawiania pozwoleń na pracę to LimeBook daje taką możliwość bez konieczności tworzenia nowego konta dla użytkownika. Wystarczy określić uprawnienia i wysłać zaufanemu współpracownikowi link z dostępem do tej części aplikacji, w której od tej pory będzie mógł realizować swoje zadania.
Możliwość wprowadzenia do systemu własnych szablonów dokumentów
Do aplikacji LimeBook można wprowadzić dowolne wzory dokumentów, także te, którymi posługujesz się obecnie. Dzięki prostemu w obsłudze edytorowi tekstowemu możesz także stworzyć nowe.
Narzędzia kontroli związane z odbiorem prac i oddaniem stanowiska pracy
LimeBook pozwala na wdrożenie zautomatyzowanych akcji związanych z kontrolą stanowiska po zakończeniu prac. W przypadku np. prac pożarowo niebezpiecznych może to być powiadomienie SMS do pracownika ochrony z wezwaniem do sprawdzenia określonego stanowiska, wysłane 2 godziny po zakończeniu prac i prośba o oznaczenia tego w systemie.
System oceny pracy, podwykonawców oraz firm, które ich delegują
W LimeBook możesz prowadzić szczegółową ocenę sposobu w jaki pracują Twoi kontrahenci. Wystarczy, że  określisz kryteria w jakich chcesz go oceniać. Po zebraniu danych system wygeneruje zestawienie ocen w postaci raportu.
Możliwość przekazania dokumentów innej osobie
Drobna ale bardzo przydatna funkcja pozwalająca przekazać odpowiedzialność za prowadzone prace kolejnej zmianie.
Możliwość generowania raportów
Z wszystkich danych gromadzonych w systemie możesz sporządzić czytelny raport, który w następnej kolejności wyeksportujesz do EXCELA.
Możliwość przeglądania archiwum dokumentów
LimeBook daje Ci dostęp bez ograniczeń do wszystkich historycznych dokumentów stworzonych w systemie od początku korzystania z systemu.
Możliwość pracy na urządzeniu mobilnym
Wszystkie funkcjonalności systemu LimeBook są w pełni dostępne w interfejsie przystosowanym do urządzeń mobilnych.
Szybkie przygotowywanie zgłoszeń
LimeBook daje każdemu posiadaczowi smartfona lub innego urządzenia mobilnego możliwość zgłaszania incydentów, wypadków oraz wydarzeń związanych z bezpieczeństwem, oraz dowolnych odstępstw od standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakościowych.
Automatyczne delegowanie zadań korekty
O każdym zarejestrowanym w systemie LimeBook odstępstwie od standardu może zostać w automatyczny sposób poinformowana osoba, której zadaniem będzie korekta odstępstwa.
Generowanie zestawień statystycznych
Statystyki lokalizacji i częstości zgłoszeń pozwalają na minimalizację wydarzeń potencjalnie niebezpiecznych i optymaliza- cję zarządzania opartego o dane.
Generowanie raportów i szybkie udostępnianie ich współpracownikom
Limebook pozwala na wygenerowanie “w locie” gotowego do wysłania raportu. Bez niepotrzebnej zwłoki, Ty i Twoi współpracownicy będziecie mogli podjąć działania zapobiegające incydentom i wypadkom.
Planowanie wysyłek/odbiorów za pomocą interfejsu typu “time slot”
Widok tzw. okien czasowych to czytelne i łatwe w obsłudze narzędzie planowania. Dostępny w aplikacji LimeBook interfejs daje się łatwo skalować i przystosowywać do preferencji użytkowników.
© 2018-2024 Lime Access